SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập huấn “Quản lý và khai thác sáng kiến”

[05/09/2023 09:13]

Ngày 31/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn “Quản lý và khai thác sáng kiến” cho hơn 300 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường, bệnh viện, hội, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố.

Buổi tập huấn được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật về sáng kiến và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo của địa phương, thúc đẩy việc phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến các nội dung: Hướng dẫn điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; thù lao cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ chức áp dụng lần đầu sáng kiến; Hướng dẫn một số kỹ năng viết sáng kiến, các bước tiến hành và kết cấu của một sáng kiến, cách sử dụng và khai thác sáng kiến có hiệu quả; Hướng dẫn về trình tự, thủ tục cách thức tổ chức đánh giá sáng kiến tại cơ sở; Hướng dẫn đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; Chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước trong việc tạo ra, hoàn thiện và khai thác sáng kiến.

Thông qua chương trình tập huấn, các đại biểu đã hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật đối với sáng kiến. Từ đó, giúp thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Buổi tập huấn kết thúc với phần trao đổi thảo luận giữa đại biểu tham dự và diễn giả.

Sở KH&CN (tnttrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài